Kaupunkikeskustan kehittämisen aktiivinen yhteistyöfoorumi

SAKKE ry vahvistaa ja edistää kaupunkikeskustan kaupallista vetovoimaa, tekee sitä tunnetummaksi ja elävöittää kaupunkikeskustaa.

SAKKE vahvistaa positiivista mielikuvaa kaupungistamme yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden ja kaupungin kanssa. SAKKE on positiivisen kaupunki-ilmapiirin luoja.

SAKKEn edistämänä Savonlinnan kaupunkikeskusta on vilkas, eläväinen ja täynnä erilaisia yrittäjiä sekä toimijoita. Keskustassa on paljon tapahtumia ja yritysten yhteisiä tempauksia.

SAKKE toimii myös äänitorvena yrittäjien ja kaupungin välillä. Savonlinnan kaupunki tukee Sakke ry:n toimintaa.

SAKKE ry on jäsenenä EKK – Elävät Kaupunkikeskustat ry:ssä. Kansallinen kattojärjestö organisoi toiminnanjohtajatapaamisia, kokouksia ja koulutuksia.

SAKKEn toiminta

Teemme työtä savonlinnalaisten yritysten, keskustan ja ihmisten hyväksi. Keskustan elävyydellä on iso merkitys kaupunkilaisten viihtyvyyteen ja koko Savonlinnan kaupungin veto- ja pitovoimaan.

Kaupunkikeskustan kehittäminen

Teemme selvityksiä ja aloitteita ja olemme mukana Savonlinnan matkailun tiimissä

Jäsenten liiketoiminnan tukeminen yhdistyksen toiminnalla

Toteutamme monikanavaista yhteismarkkinointia ja edistämme jäsenyritystemme yhteistoimintaa

Vaikuttaminen

Viestimme omasta sekä kaupungin muiden tahojen tärkeistä asioista aktiivisesti jäsenyrityksille ja sidosryhmille.

Tapahtumien järjestäminen

Yhdessä jäsenyritysten ja muiden toimijoiden kanssa

Kauppatorin kehittämishanke

Teemme selvitys- ja kartoitustyötä sekä pilotointeja torin elävöittämiseen, kehittämiseen ja digitalisoimiseen
0
+
Toimintavuosia
0
+
Jäsenyrityksiä
0
Järjestettyjä tapahtumia

SAKKE:n toiminta pähkinänkuoressa

 • Kehittää Savonlinnan kaupungin keskustaa
 • Vahvistaa ja edistää Savonlinnan kaupunkikeskustan kaupallista vetovoimaa, kasvattaa tunnettavuutta, lisää elämää ja asiakasliikennettä kaupunkikeskustan alueella
 • Yhdistys toteuttaa liike-elämän edunvalvontaa ja pyrkii edesauttamaan kaupunkikeskustan liikenne, katu – ja pysäköintiasioiden sujuvaa toteuttamista
 • Vahvistaa imagoa ja positiivista mielikuvaa vetovoimaisena, monipuolisena sekä viihtyisänä kaupunkikeskustana, ostos-, asuin-, palvelu-, turisti ja vierailualueena
 • Edistää kaupungin keskustassa toimivien yritysten, kiinteistöomistajien ja asukkaiden sekä Savonlinnan kaupungin keskinäistä yhteistyötä ja äänitorvena heidän välillä
 • Edistää erilaisten keskustan kehittämisprojektien syntymistä ja toteutumista
 • Tekee aloitteita sekä järjestää tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä yleisötapahtumia
LIITY JÄSENEKSI

Liity mukaan yhdistykseen!

Kaikki Savonlinnassa toimivat ammatinharjoittajat, yrittäjät, yhteisöt, kiinteistönomistajat, yhdistykset, asunto-osakeyhtiöt sekä yksityiset henkilöt ovat tervetulleita mukaan yhdistyksen toimintaan.

Täytä jäsenhakemus >>

Miksi elinvoimainen kaupunkikeskusta on tärkeä?

 • turvaa työpaikat
 • luo asumisen laatua
 • lisää myyntiä
 • lisää kaupunkimarkkinointia
 • vaikuttaa positiivisesti kaupungin veto- ja pitovoimaan
 • kasvattaa matkailuvirtoja
 • heijastaa ympäristön tilaa.

Sakke ry:n jäsenet

 • ovat mukana kehittämässä Savonlinnan kaupunkikeskustaa viihtyisäksi, turvalliseksi ja houkuttelevaksi kauppapaikaksi.
 • voivat kertoa mielipiteensä keskustan liikenne- ja pysäköintijärjestelyistä.
 • ovat ajantasalla tulevista tapahtumista.
 • pääsevät luomaan yhteistoimintaa myös muiden kaupunkien kanssa.
 • saavat henkilökohtaista palvelua.

Lisäksi jäsenille tarjotaan

 • jäsentilaisuudet ja koulutukset mm. Aamiaistreffit.
 • yhteismarkkinointia ja edullista ilmoitustilaa paikallismedioissa sekä verkossa.
 • maksuton osallistuminen vuosittaisiin keskustan elävöittämistapahtumiin.
 • koordinoituja tempauksia, joiden pyrkimyksenä kasvattaa asiakasmääriä.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä, jutellaan tarkemmin!